Onze school

Team    Groepen    Schoolgids    Schoolplan    Geschiedenis
 

Team

Het team van de Wilhelminaschool is enthousiast en gedreven. We werken met passie aan ons motto: 'Goed onderwijs maak je samen!'

Achterste rij: juf Esmee, juf José, juf Annemieke, juf Lisanne en juf Mariët. 
Middelste rij: juf Aline, juf Ragna, juf Roelie, juf Carla, juf Marion, juf Marja en juf Edith.
Voorste rij: juf Annelie, juf Heidy, juf Rozemarijn en juf Marlon. 
Juf Marit en juf Suzanne ontbreken op deze foto. 

Wilt u vast een indruk van de school? Bekijk onze promofilm!

                            
 
Groepen schooljaar 2023-2024
Groep 1a/2a 27 kinderen Juf José
Juf Carla 
jvdam@cbswilhelmina.nl
cspijk@cbswilhelmina.nl
 
Groep 1b/2b            24 kinderen  Juf Lisanne
Juf Rozemarijn
lbode@cbswilhelmina.nl
rstoutjesdijk@cbswilhelmina.nl
Groep 3/4 31 kinderen          Juf Aline
Juf Esmee
akoopman@cbswilhelmina.nl
emeijerink@cbswilhelmina.nl
Groep 5/6a 24 kinderen  Juf Edith
Juf Suzanne
evginkel@cbswilhelmina.nl
smeijer@cbswilhelmina.nl
Groep 6b/7 22 kinderen Juf Ragna
Juf Suzanne    
rbouwmeester@cbswilhelmina.nl
smeijer@cbswilhelmina.nl
Groep 8     20 kinderen Juf Annelie (verlof vanaf 01-12)
Juf Marit (vanaf 01-12)
Juf Annemieke
awijnsma@cbswilhelmina.nl
m.stienstra@cbswilhelmina.nl
aprinsen@cbswilhelmina.nl
Plusgroep   Juf Rozemarijn rstoutjesdijk@cbswilhelmina.nl
       
Directeur-bestuurder     Heidy Verhoef        bestuurder.amerongen@s-o-m.nl
       
Ondersteuner   Juf Esmee
Juf Marja
emeijerink@cbswilhelmina.nl
mvanvelsen@cbswilhelmina.nl
Intern begeleider   Marlon Oosterhagen
Annemieke Prinsen
moosterhagen@cbswilhelmina.nl
aprinsen@cbswilhelmina.nl
 
Administratie   Marion Suurland msuurland@cbswilhelmina.nl
 
Schoolgids
In de schoolgids beschrijven we uitgebreid over wat we op onze school willen bereiken en over de manier waarop we die doelen willen bereiken. De schoolgids wordt jaarlijks geschreven door het team. Daarna wordt de gids ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR), waarna het bestuur de gids vaststelt.
Wanneer u op deze link klikt, komt u bij de schoolgids van onze school.

Schoolplan
Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. De missie en de visie van de school worden beschreven en er staan actiepunten voor de komende periode in. Dit beleidsplan is een onmisbaar document, dat bijdraagt aan de voortdurende kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op de Wilhelminaschool. Elke vier jaar wordt het plan opgesteld door het managementteam van de school in nauw overleg met het team en wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan het toezichthoudend bestuur en medezeggenschapsraad.
Wanneer u op deze link klikt, komt u bij het schoolplan van onze school.
 
De 'Wilhelminaschool' voor christelijk basisonderwijs is één van de twee protestants-christelijke scholen in Amerongen. Het bestuur wordt gevormd door de vereni­ging 'Een school met de Bijbel'. Deze vere­niging werd in 1894 in Amerongen opgericht.
Op 3 juli 1908 vond de opening van het nieuwe schoolgebouw aan de Rijksstraatweg plaats. Omdat het aantal leerlingen op de christe­lijke school sterk groeide, besloot men dat de christelijke school zou ruilen met het gebouw van de openbare school (1923). Vanaf dat moment is de Wilhelminaschool gevestigd aan de Gasthuisstraat in Ameron­gen. Het gebouw dateert van 1867. In 1982 werd er een vijfde lokaal aangebouwd en in 1995 is de bovenverdieping gerealiseerd. De naam Wilhelminaschool wordt pas vanaf 1970 gebruikt. Voorheen was het 'de School met de Bijbel'.

In augustus 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs van kracht. De Wilhelmina­school en de Elisabeth-kleuterschool werden toen samengevoegd tot één school voor christelijk basisonderwijs. Na een grootse verbouwing was het gebouw in januari 1988 helemaal klaar voor onze manier van werken met kinderen van vier tot twaalf jaar. Daarna is het gebouw van binnen diverse keren aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Zo zijn er naast de groepslokalen ruimten gecreëerd voor onderwijs aan kleine groepen, bijvoorbeeld voor de plusgroep, remedial teaching, e.d.

In 2008 bestond de school 100 jaar. Dit jubileum is groots gevierd met alle kinderen, ouders, verzorgers, medewerkers en genodigden.
 
In 2013 heeft er intern een renovatie plaatsgevonden: het merendeel van de lokalen en gangen zijn voorzien van nieuwe plafonds, verlichting en vloerbedekking. Ook het binnenschilderwerk is aangepakt en de toiletten zijn vernieuwd. Door gebruik van andere kleuren en materialen is er een rustige en warme uitstraling gecreëerd.