GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN!

De Wilhelminaschool
De Wilhelminaschool is een kleinschalige, gezellige school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanuit een open christelijke ge­dachte wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarbinnen elk kind als uniek wordt gezien en tot zijn recht kan komen.
We werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is. Dit betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoefte van ieder kind.
Het groepsgebeuren is op onze school van wezenlijk belang, maar daarnaast krijgt elk kind de aandacht die nodig is, om zich naar vermogen te ontwikkelen en te presteren.
Op de Wilhelminaschool is onderwijs een samenspel tussen kinderen, ouders en leer­krachten. En zo komen we automatisch bij onze slogan: Goed onderwijs maak je samen!

Wilt u vast een indruk van de school? Bekijk onze promofilm!
 
                            


Op de website Scholen op de kaart vindt u onze gegevens gecombineerd met gegevens van de overheid.