Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Vakanties 2018-2019  Bij het maken van het vakantierooster vol­gen we het advies van de Landelijke Com­missie Vakantiespreiding en vindt er overleg plaats met de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio. Onderstaand rooster is het voorlopige vakantierooster, deze wordt definitief gemaakt na het advies van de medezeggenschapsraad. 
 
vakantie:  
Herfst- 20-10-18 t/m 28-10-18
Kerst- 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaars- 23-02-19 t/m 03-03-19
Pasen*) zie meivakantie
Mei- 20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart       30-05-19 t/m 02-06-19
Pinksteren 08-06-19 t/m 10-06-19
Zomer- 20-07-19 t/m 01-09-19

*) Goede vrijdag (19-04-19) vieren we 's morgens het Paasfeest. Vanaf 12 uur begint het paasweekend en de meidvakantie.
**) De eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020 is maandag 2 september 2019.


Zie voor meer informatie de schoolgids.