Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Ons schoolplan  De grote verbeterpunten voor de komende vier jaar hebben we samengevat in een zestal streefbeelden. Alles wat we doen proberen we daaraan te relateren.
Voor de komende jaren zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en de prioritering daarvan. Op onze school:
  1. is sprake van passend onderwijs voor alle kinderen
  2. sluit ons aanbod aan bij de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van alle kinderen.
  3. stellen wij hoge realistische doelen passend bij onze leerlingpopulatie.
  4. zijn ouder en kind deelgenoot van het leerproces en de ontwikkeling van het kind.
  5. wordt bij wereldoriëntatie, cultuur en techniek op een attractieve manier gewerkt, rekening houdend met de verschillende leerstijlen van kinderen.
  6. werken professionals die vakbekwaam zijn in het hanteren en inzetten van coöperatieve werkvormen.
Klik hier voor de flyer van de streefbeelden
 
Dit alles kunt u uitgebreider lezen in ons Schoolplan 2015-2019.