Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Kring  Binnen de kring ontmoeten kinderen elkaar en de wereld om hen heen. De kring heeft grote waarde voor de totale ontwikkeling van het kind. Er zijn veel activiteiten, die in de kring plaatsvinden, bv. wereldoriëntatie, leesvormen, godsdienstige vorming en verschillende instructies.
 
Zelfstandig werken  Vanaf groep 4 krijgt elke kind een taak, die past bij zijn persoonlijk kunnen. Afhankelijk van leeftijd, zelfstandigheid en concentratie-vermogen kan dit een dagtaak, een meerdagentaak of een weektaak zijn. Tijdens het werken zijn de kinderen het ene moment zelfstandig bezig met hun taak en het andere moment ontvangen ze instructie. Er wordt dan vooral gewerkt aan taal, rekenen-wiskunde, spelling, schrijven en wereldoriënterende opdrachten.
 
Vieringen  Het gemeenschappelijke binnen onze school krijgt ook gestalte tijdens de verschillende vieringen. In de weekopening vertellen wij een bijbelverhaal en zingen wij samen liederen. Met toneel, zang, spel en muziek wordt de week op vrijdagmiddag gezamenlijk afgesloten. Naast de wekelijkse vieringen zijn er ook de vieringen ter beëindiging van projecten en de jaarlijks terugkerende vieringen zoals de kerst- en paasviering. Bij sommige vieringen kunt u als ouder aanwezig zijn.
 
Onderwijs op maat  Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om telkens weer dingen te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bie­den we hulp. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt meer uitdagende opdrachten. De vakken taal, spelling, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden, die nodig zijn voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school de nadruk op deze vakken. Wij geven het leesonderwijs een extra accent, omdat hiermee de basis voor schoolsucces wordt gelegd.

Passend onderwijs  Zoals u kunt lezen bieden we onderwijs op maat, of beter gezegd passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen. We werken daarbij handelingsgericht. Uitgangspunten hiervoor zijn:
  • afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van het kind;
  • preventief en pro-actief denken en handelen;
  • gebruik maken van de positieve kwaliteiten van de leerlingen;
  • werken met groepsplannen;
  • actief betrekken van leerlingen bij het onderwijsproces (Wat wil ik als leerling bereiken?);
  • actief betrekken van ouders/verzorgers bij het onderwijsproces van hun kind.