Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
S C H O O L

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind(eren)? Via de links op deze pagina krijgt u snel een beeld van onze school.

- Rondleiding, aanmelden, inschrijven

- Waar staan we voor? - Missie, visie

- Het onderwijs op de Wilhelminaschool - kenmerken 

- Overblijven - Continurooster

- Schoolgids (informatiegids van de school)

- Wilhelminaschool op de kaart - Opbrengsten (informatie overheid)