Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Aanmelden en wijzigen van hulpouders bij Continurooster (15-6-2017)

Als u hier klikt kunt u zich aanmelden of wijzigingen doorgeven voor het helpen bij het Continurooster voor het schoojaar 2017-2018.

Overblijven op de Wilhelminaschool  Tussen de middag is er een ‘verkorte lunchpauze’, dat wil zeggen, dat alle kinderen in principe overblijven. De kinderen eten in de lunchpauze een kwartier met de groepsleerkracht. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. Na het eten gaan zij een half uur buitenspelen onder toezicht van een leerkracht en twee à drie hulpouders. Zowel het eten als het buitenspelen is geen lestijd, dus kinderen mogen thuis eten. Gemakshalve spreken we van een continurooster, omdat de tijd om thuis te eten erg kort is en nagenoeg alle kinderen overblijven.

Opzet Continurooster
 
De schooltijden zijn:
 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 14.45 uur;
 • Op woensdag van 08.30 – 12.15 uur.
     Opmerking:
     De groepen 1 t/m 4 hebben op de middagen afwijkende schooltijden:
 • groep 1 is vrij op donderdag- en vrijdagmiddag (tot 12 uur school);
 • groep 2 t/m 4 is vrij op vrijdagmiddag (tot 12 uur school uur).
 
De middagpauze  op is van 11.45 -12.30 uur. De opzet is als volgt:

a.  Voor de groepen 1-2 op maandag en dinsdag
 • 11.45 – 12.00 uur eet de a-groep met de groepsleerkracht;
 • 12.00 – 12.30 uur speelt de a-groep op het plein.
 • 11.45 – 12.15 uur speelt de b-groep op het plein;
 • 12.15 – 12.30 uur eet de b-groep met de groepsleerkracht.
     Voor de groepen 2 op donderdag:
 • 12.00 - 12.15 uur eten de kinderen met een ouder in de klas
 • 12.15 - 12.45 uur spelen de kinderen op het kleuterplein
    Toelichting:
 • Het schoolplein is te klein om beide kleutergroepen gelijktijdig buiten te laten spelen. Vandaar dat de pauze voor de ene groep begint met eten en de ander er mee eindigt. Tussen 12.00 en 12.15 uur is er een overgangsperiode: de ene groep gaat naar buiten en de andere naar binnen.
 • Toezicht tijdens het spelen vindt plaats door 2 hulpouders (1 vast, 1 flexibel) en gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.
 b.  Voor de groepen 3-8:
 • Van 11.45 – 12.00 uur eten de kinderen in de klas met de groepsleerkracht.
 • Van 12.00 – 12.30 uur spelen de kinderen op de Laan.
     Toelichting:
 • Toezicht tijdens het spelen gaat onder begeleiding van 1 leerkracht en 3 hulpouders (vast / flexibel).
 
Voordelen en nadelen van een continurooster
De volgende voor- en nadelen zijn opgesteld door een oudervereniging. Wat de één als voordeel ervaart, ervaart de ander als een nadeel.
Voordelen:
 • samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de onderwijstijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, rekenen, taal en feitenverzameling;
 • psychologen zijn van mening dat een continurooster beter aansluit bij het fysiologisch dagritme van kinderen;
 • algemeen voordeel van een continurooster is de non discriminatoire werking ervan, omdat bij traditioneel overblijven niet alle leerlingen deelnemen aan het overblijven. Sommige leerlingen ervaren het overblijven dan als een straf, omdat andere leerlingen naar huis kunnen en/of mogen.
 • door het continurooster is er na schooltijd meer aaneengesloten tijd voor een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen hebben ’s middags na school meer tijd voor sport en spel dan voorheen.
 • een verkorte, aaneengesloten schooldag op de basisschool sluit beter aan bij het systeem dat het voortgezet onderwijs hanteert;
 • een continurooster komt de verkeersveiligheid ten goede omdat de kinderen minder vaak door het verkeer hoeven;
 • De onveilige situatie rond de school in verband met het halen en brengen van de kinderen, wordt beperkt tot twee in plaats van vier maal per dag;
 • voor werkende ouders is het continurooster gunstiger dan de onderbroken schooldag; ouders kunnen buitenshuis werken zonder tussen de middag hun kinderen op te moeten vangen.
Nadelen:
 • de invoering van een continurooster heeft nog al wat consequenties voor de organisatie van de school;
 • door het continurooster worden kinderen ‘verplicht’ tot overblijven, hetgeen voor sommige huishoudens ingrijpend is voor het programma van de maaltijden thuis;
 • veel ouders die geen baan hebben, parttime werken of vrijwilligerswerk doen, voelen hun taak als ouder ‘uitgehold’; zij missen het contact met hun kinderen tussen de middag;
 • een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor kinderen. De praktijk leert wel dat ze er gauw aan gewend zijn;
 • als de organisatie alleen op de leerkrachten neerkomt, betekent een continurooster een behoorlijke taakverzwaring;
 • niet alle scholen beschikken over goede ruimtes om de kinderen op te vangen als het slecht weer is.