Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Verlof  Om verlof voor uw kind(eren) aan te vragen dient u het formulier 'verlofaanvraag' bij de directie in te leveren. Nadat de directeur de aanvraag voor akkoord of voor niet-akkoord heeft getekend, wordt het formulier via de groepsleerkracht terugge­geven aan de ouders. Een kopie van de aan­vraag wordt centraal bewaard en de groepsleerkracht maakt een aantekening bij de absentieregistratie.
Als de directeur niet akkoord gaat met de verlofaanvraag en de ouders het besluit negeren, wordt dit als ongeoorloofd verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar.
 
Het formulier kunt u vinden op de publicatieborden of downloaden.
Ook kunt u uw verlofaanvraag via het ouderportaal indienen.

Verlofaanvraag (word-bestand)

Verlofaanvraag (pdf-bestand)test: Verlofaanvraag