Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

03 april 2018

OR vergadering
Vanavond vergadert de ouderraad.
EHBO-les groep 8
De kinderen van groep 8 krijgen dit schooljaar zeven EHBO-lessen.
Legenda:
Activiteit
MR/OR vergadering