Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders

Schoolkalender - Sintversieravond

Categorie: Activiteit
Data:
19-11-2018
Sintversieravond
Op het Kleuterplein en op de Laan wordt er al voorzichtig gefluisterd... 'De Sint is in aantocht!' Vanavond vanaf 19.30 uur gaan we samen de school omtoveren in Sinterklaassfeer. Daar hebben we uw hulp weer hard voor nodig. Helpt u de Pieten mee?
Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.