Samen onderwijs passend maken
Wilhelminaschool
Amerongen
Snel naar: School Kinderen Ouders
Actueel
Prik op - november 2017

Informatiebrieven. De informatiebrieven worden sinds april zoveel mogelijk gekoppeld aan de `Prik op’ . Dit om de e-mailstroom naar u te beperken. Hieronder staan de links naar de brieven.
- Brief The Daily Mile
 

Prik op   Aan het begin van elke maand wordt aan het oudste kind uit het gezin een medede­lingenblad meegegeven. Hierop staan alle activiteiten en mededelingen van de ko­mende maand vermeld. Bovendien staat voor de maanden daarna een kalender vermeld. In de kalender staan activiteiten waarbij ouderhulp wordt gevraagd. Zo kunt u uw planning daarop aanpassen als u mee wilt helpen. Onder het motto ‘prik ‘m op’ gaven wij dit blad de naam 'Prik op'.


Archief:
Prik op - oktober 2017
Prik op - september 2017
Prik op - augustus 2017